top

Tankcontrole

Wanneer u uw woning verwarmt met mazout, bestaat uw cv-installatie uit 2 belangrijke zaken. Enerzijds de mazout-ketel die jaarlijks moet onderhouden worden. (+link naar pagina)

Anderzijds heeft u ook de tank waarin u de mazout opslaat. Deze kan zowel bovengronds als ondergronds staan. Een tankopslag in de kelder is ook een bovengrondse tank. Het is wettelijk verplicht om voor ingebruikname de tank een eerste maal te laten keuren. Daarna is de periodiciteit van de keuring van enkele factoren afhankelijk.

Een bovengrondse mazouttank van minder dan 5.000 kg (ingebruikname na 1 maart 2009) moet niet periodiek gekeurd worden. Een ondergrondse stookolietank van minder dan 5.000 kg moet om de vijf jaar gecontroleerd worden.

Een ondergrondse tankopslag van meer dan 5.000 kg moet tweejaarlijks een korte keuring ondergaan en elke 15 jaar een grondig onderzoek. Is de tank dan gelegen in een beschermingszone of waterwingebied, dan dient de korte keuring jaarlijks te gebeuren en het grondig onderzoek elke 10 jaar. Een bovengrondse tankopslag van meer dan 5.000 kg moet elke 3 jaar een korte keuring ondergaan, en elke 20 jaar een grondig onderzoek.

RDG beschikt over de officiële erkenning “technicus stookolietanks” en levert u een officieel conformiteitsattest van de tankcontrole.

Terug