top

Schoorsteenvegen

Het periodiek onderhoud van uw schouwen en/of rookgaskanalen zorgt voor een betere werking van uw stooktoestel en dus een hoger rendement! Een propere schouw voert de gevaarlijke rookgassen vlotter af waardoor het gevaar op CO-vergiftiging en schouwbrand kan vermeden worden.

Bij elke reiniging van een warmtebron en/of rookgaskanaal ontvangt u een officieel attest dat u kan toevoegen aan uw verzekeringsdossier. Het vegen/reinigen van de rookgaskanalen van centrale stooktoestellen type B (vanaf 20KW) is verplicht door de Vlaamse Overheid.

Centrale stooktoestellen type B:

  • Gasvormige brandstof (aardgas en propaan) -> 2-jaarlijks
  • Vloeibare brandstof (stookolie) -> jaarlijks
  • Vaste brandstof (hout, pellets, steenkool) -> jaarlijks

Decentrale stooktoestellen: niet verplicht wel sterk aan te raden!!! Voorkom een schouwbrand!

Maak tijdig en vóór het stookseizoen uw afspraak via e-mail!

 

Terug